Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Dokumenty do pobrania

Dla Klienta - energia elektryczna

Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 

Errata do Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej

Ogólne Warunki Umowy (OWU)

Ogólne Warunki Umowy (OWU) obowiązujące od 29.10.2015

Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej (OWU-k)

Formularz odstąpienia od umowy

Zgoda na wystawianie i dostarczanie faktury elektronicznej

Wniosek o zmianę ilości zużywanej energii zadeklarowanej na umowie

Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego

Wniosek o zmianę grupy taryfowej

Wzory umów dystrybucyjnych

Oferta Green "Swobodna"

Odczyt Rzeczywisty - podstawowe informacje 

Pełnomocnictwo do Umowy rezerwowej (dotyczy Umów Kompleksowych)

Wyciag z taryfy OSD

Dla Klienta - paliwo gazowe

Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego oraz zaazotowanego - obowiązująca od 01.08.2017r.

Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2016

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Tabela rabatowa dla gazu ziemnego wysokometanowego

Wniosek o zmianę ilości zużywanego paliwa gazowego na umowie

Zgodna na wystawianie i dostarczanie faktury elektronicznej

Dla Seniora

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Ogólnopolskiej Karty Seniora

Dla Firmy - energia elektryczna

Cennik dla klientów biznesowych

Podpisane Generalne Umowy Dystrybucji z OSD

Zgoda na wystawianie i dostarczanie faktury elektronicznej

Odczyt rzeczywisty - Regulamin usługi

Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z klientami

Wniosek o zmianę grupy taryfowej

Dla Firmy - paliwo gazowe

Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego oraz zaazotowanego - obowiązująca od 01.08.2017r.

Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2016

Zgodna na wystawianie i dostarczanie faktury elektronicznej

Dla Mediów

Logo Green S.A - zielone

Logo Green S.A - czarne

Archiwum dokumentów