Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Gaz taryfowy

Poniżej przedstawiamy dla naszych Klientów ceny taryfowe na gaz.
Ceny są zgodne z Taryfą nr 5 zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 6 sierpnia 2021r. 

Grupa taryfowa sprzedawcy Grupa taryfowa OSD Ceny za Gaz zgodnie z Taryfą nr 5 obowiązującą od 01.09.2021 Stawka opłaty abonamentowej  
[gr/kWh]  [zł/mies]
WS W-1.1 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
WS W-1.2 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
WS W-2.1 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
WS W-2.2 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
WS W-3.6 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
WS W-3.9 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
WS W-4 13,382
/10,880/
11,07
/9,00/
Ceny i stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny zawierają zerową stawkę podatku akcyzowego lub uwzględniają zwolnienie od akcyzy. /Ceny w nawiasie są cenami netto/

Umowa w powyższej ofercie zawierana jest na okres 36 miesięcy.

Pełny wyciąg z taryfy nr 1 dostępny jest tutaj.
Pełny wyciąg z taryfy nr 2 dostępny jest tutaj - obowiązująca od 01.08.2017r. do 30.10.2018
Pełny wyciąg z taryfy nr 3 dostępny jest tutaj - obowiązująca od 01.11.2018r. do 28.02.2019
Zmiana taryfy nr 3 dostępna jest tutaj - obowiązująca od 01.03.2019r. do 31.03.2020
Pełny wyciąg z taryfy nr 4 dostępny jest tutaj  - obowiązująca od 01.04.2020r. do 31.08.2021
Pełny wyciąg z taryfy nr 5 dostępny jest tutaj - obowiązująca od 01.09.2021.