Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Gaz taryfowy

Poniżej przedstawiamy dla naszych Klientów ceny taryfowe na gaz.
Ceny są zgodne z Taryfą dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 2, która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 06.07.2017r.:

Grupa taryfowa sprzedawcy Grupa taryfowa OSD Ceny za Gaz zgodnie z Taryfą nr 2 obowiązującą od 01.08.2017 Stawka opłaty abonamentowej  
[gr/kWh]  [zł/mies]
WS W-1.1 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
WS W-1.2 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
WS W-2.1 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
WS W-2.2 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
WS W-3.6 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
WS W-3.9 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
WS W-4 12,280
/9,984/
11,07
/9,00/
Ceny i stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny zawierają zerową stawkę podatku akcyzowego lub uwzględniają zwolnienie od akcyzy. /Ceny w nawiasie są cenami netto/

Umowa w powyższej ofercie zawierana jest na okres 36 miesięcy.

Pełny wyciąg z taryfy nr 1 dostępny jest tutaj.
Pełny wyciąg z taryfy nr 2 dostępny jest tutaj - obowiązująca od 01.08.2017r.