Kontakt

 

Centrum Obsługi Klientów (COK)

ul. Antoniego Słonimskiego 6
50-304 Wrocław

cok@greensa.pl

 

Infolinia:
801 911 411
224 280 411 (z telefonów komórkowych)

faks 71 716 04 51

 

Adres Siedziby

Green S.A.
Prosta 32
00-838 Warszawa

NIP: 7010296402
KRS: 0000385195
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy 100 000 zł, wpłacony w całości

 

 

 

Koncesja

GREEN SA informuje, że zgodnie z wymogami prawa posiada koncesję na obrót energią elektryczną
(typ koncesji - OEE - obrót energią elektryczną). Numer koncesji OEE/683/21205/W/2/2012/KL Koncesja została wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres 18 lat, to jest do 31 grudnia 2030.