Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Koordynator ds. negocjacji

Green S.A. informuje odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych w gospodarstwie domowym, że przy Prezesie URE działa Koordynator ds. Negocjacji (zwany dalej „Koordynatorem”), który prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, które to spory wynikły z umów sprzedaży lub umów kompleksowych.
Realizując postanowienia ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) Green S.A. informuje, że Koordynator jest dla Green S.A. podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ww. ustawy oraz osobą prowadzącą te postępowania w rozumieniu ww. ustawy.
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Koordynatora ds. Negocjacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki - www.ure.gov.pl