Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Ochrona danych osobowych

Przed rozpoczęciem wypełniania Umowy zapoznaj się z poniższą informacją.

Klauzula informacyjna

Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania niniejszej umowy lub przygotowanie treści umowy o ich świadczenie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu kontaktu biznesowego jest Państwa zgoda, również w formie domniemanej (jak np. przekazanie wizytówki lub wysłanie wiadomości e-mail). W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych informujemy, że przetwarzamy je zgodnie z prawem i dopełniamy największej staranności, aby przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.
Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że dnia 25.05.2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej Rozporządzeniem.
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-340 Wrocław.
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. realizacji zapisów umowy sprzedaży energii elektrycznej / kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej / kompleksowej sprzedaży gazu, którą podpisali Państwo z Green S.A.;
2. przygotowania dla Państwa umowy sprzedaży energii elektrycznej / kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej / kompleksowej sprzedaży gazu  przez Green S.A.;
3. kontaktu informacyjnego zgodnie z realizacją umowy lub jej przygotowaniem;
4. kontaktu informacyjnego lub biznesowego w związku z nawiązaną współpracą.
Kto przetwarza Państwa dane osobowe w naszym imieniu?
Green S.A. przekazuje Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie takim, jak:
obsługa księgowa;
obsługa infrastruktury teletechnicznej;
obsługa windykacyjna, jeśli zalegają Państwo z opłatami za usługi;
obsługa teleinformatyczna;
obsługa korespondencji;
obsługa telefonii;
Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?
Możemy przekazywać Państwa dane:
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania tylko wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
urzędom skarbowym w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
operatorom sieci dystrybucyjnej na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji;
Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.
Jakie mają Państwo prawa?
Informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. dostępu do Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 14 Rozporządzenia;
2. sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli uznacie Państwo, że dane przetwarzane z uwzględnieniem celu przetwarzania przez Green S.A. są niekompletne lub niewłaściwe;
3. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
4. żądania zaprzestania przetwarzania danych lub usunięcie danych, jeśli wygasł cel i podstawa prawna do ich przetwarzania lub jeśli cofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywało się na uprzednio wyrażonej zgodzie;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania na mocy Art. 21 Rozporządzenia;
6. przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
7. wniesienia skargi do Głównego inspektora ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
Czy dane, które przetwarzamy podlegają profilowaniu?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w wyniku którego określane są indywidualne propozycje współpracy.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak obowiązywać będzie umowa sprzedaży energii elektrycznej /  kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej / kompleksowej sprzedaży gazu z Green S.A lub tak długo, jak to będzie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (np. dochodzenie należności w procesie windykacji). Jeśli podali Państwo dane do przygotowania umowy, a z jakichś przyczyn umowa nie została podpisana, dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Inspektor ochrony danych
W wypadku niejasności lub pytań w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt.
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych to: iod@greensa.pl

Wybierz interesującą Cię ofertę i kliknij "wypełnij umowę":

BRAVO Green - TPA

Taryfa Czas trwania umowy Cena za energię Gwarancja ceny Opłata handlowa
zł /miesiąc
 
Całodobowa Dzień Noc
miesiące zł/kWh
G11 12 1,99137
/1,6190/
- - 61,50
/50,00/
G11 24 1,99137
/1,6190/
- - 61,50
/50,00/
G12 12 - 2,32224
/1,8880/
1,81794
/1,4780/
61,50
/50,00/
G12 24 - 2,32224
/1,8880/
1,81794
/1,4780/
61,50
/50,00/
G12w 12 - 2,35545
/1,9150/
1,84992
/1,5040/
61,50
/50,00/
G12w 24 - 2,35545
/1,9150/
1,84992
/1,5040/
61,50
/50,00/
Ceny i stawki zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny zawierają podatek akcyzowy.
/Ceny w nawiasie są cenami netto/