Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Prąd dla firm

Z Green możesz mieć spersonalizowaną ofertę na sprzedaż energii elektrycznej.
Specjalnie dla Twojej firmy obniżamy ceny!

Dzięki wysiłkowi naszych specjalistów oraz bliskiej współpracy z dostawcami energii elektrycznej, zapewniamy konkurencyjne warunki cenowe przy zachowaniu niezmienionej jakości i stabilności dostaw.

 

Green gwarantuje swoim Klientom:

 • stałą cenę przez cały okres trwania umowy!
 • umowę już od 12 miesięcy!
 • bezpłatną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej!
 • zrealizowanie wszystkich formalności!
 
Dodatkowe usługi dla naszych Klientów:
 • "odczyt rzeczywisty"
 • specjalne oferty na sprzedaż prądu dla Twoich pracowników
 • możliwość zakupu certyfikowanej energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych
 • kompensacja mocy biernej
 • modernizacja układów pomiarowych
 
Przeprowadzamy audyty okołoenergetyczne. Analizujemy:
 • taryfę dystrybucyjną
 • moc zamówioną
 • koszt energii biernej
 • koszt energii biernej pojemnościowej
 • koszt energii indukcyjnej
 
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub indywidualną ofertą dla Twojego Przedsiębiorstwa wypełnij formularz

Lista aktualnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na terenie których Green S.A. prowadzi sprzedaż energii elektrycznej dostępna jest w dziale "Do pobrania"

 
Wiemy jak istotne są odpowiednie zasoby w zarządzaniu przedsiębiorstwem, dlatego zoptymalizowaliśmy szereg rozwiązań specjalnie z myślą o Twojej firmie.

 

FULL SUPLY - pełna dostawa

Green przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Nasi Klienci nie muszą troszczyć się o bilansowanie lub wahania zużycia w okresach letnim i zimowym. Dodawanie przez Klienta nowych punktów poboru energii nie wpływa na warunki umowy. Ten produkt może być łączony ze stałą ceną lub z ceną indeksowaną rynkowo. W ramach usługi Green realizuje także w imieniu Klienta wszelkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy. 

 

FIXED PRICE - stała, gwarantowana cena przez cały czas trwania umowy

Green posiada stałe, gwarantowane ceny przez cały czas trwania umowy. Produkt dla wszystkich Klientów, którzy analizują ceny energii i już dzisiaj wiedzą jak będą się kształtowały w kolejnych latach. Jest to bardzo ważne dla Klientów, którzy wynajmują powierzchnie przemysłowe lub biurowe i muszą sporządzać długoterminową kalkulację kosztów. Green gwarantuje niezmienną cenę przez okres do 3 lat. Dajemy możliwość planowania kosztów, zapewniając jednocześnie ich oczekiwaną redukcję. Po analizie charakterystyki zużycia Klient otrzymuje wiążącą ofertę, z której wybiera dla siebie najkorzystniejszy wariant. Na podstawie wyboru Klienta Green kupuje energie u jednego z dostępnych na rynku producentów.

 

TARGET PRICE - cena docelowa

Innowacyjny produkt dla Klientów, którzy dokładnie analizują i budżetują wydatki na energię elektryczną i nie chcą przeoczyć właściwego momentu jej zakupu. Po wspólnej analizie cen z naszym doradcą, Klient ustala, za jaką cenę chciałby kupić energię elektryczną. W tym celu najpierw zostaje podpisana umowa, która umożliwia Green natychmiastowy zakup energii elektrycznej wtedy, gdy poziom cen na rynku jest zgodny z życzeniami Klienta. Produkt jest idealnie dopasowany do wszystkich Klientów koncentrujących się na swojej podstawowej działalności i nie chcą tracić czasu na samodzielną obserwację rynku energii elektrycznej.

 

TRANCHES - zakup w transzach

Produkt dla Klientów, którzy chcą czynnie uczestniczyć w hurtowym rynku energii, jednak nie mają bezpośredniego wpływu na zużycie energii elektrycznej. Energia elektryczna w tej opcji nie jest nabywana raz na cały okres dostaw w stałej cenie, lecz w zależności od życzenia Klienta w dwóch lub kilku transzach (w czasie umownego okresu dostawy lub przed podpisaniem umowy). Green dostarcza przy tym Klientowi na bieżąco wszelkich informacji o aktualnych cenach i trendach na rynku. Klient jest w stanie zdywersy?kować swoje ryzyko cenowe i utrzymać optymalną cenę energii elektrycznej. Transze mogą być nabywane w okresach (np. kwartał) lub w określonych ilościach (np. 20% rocznego zapotrzebowania).

 

SPOT - zakup na rynku dnia następnego

Produkt dla Klientów, którzy mają bezpośredni wpływ na zużycie energii lub chcą uczestniczyć w rozwoju cen na rynku hurtowym. Przy wsparciu naszego doradcy Klient prognozuje z dokładnością co do godziny swoje optymalne zapotrzebowanie na energię. Następnie energia ta jest kupowana przez Green na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) po obowiązujących cenach rynkowych. Klient otrzymuje przejrzysty przegląd cen i może optymalnie planować swoje zużycie energii (przykładowo przez prowadzenie produkcji w czasie, gdy energia jest tańsza). Produkt dla Klientów z obszaru przemysłu lekkiego i ciężkiego, dla których cena energii elektrycznej stanowi istotną część kosztów produkcji.

 

Zapraszamy do współpracy!