Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2017 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2017 roku:

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Węgiel kamienny 53,16
2 Węgiel brunatny 35,83
3 Gaz ziemny 4,20
4 Inne 0,73
5 Odnawialne Źródła Energii Biomasa 1,74
Energetyka wiatrowa 2,37
Energia słoneczna 0,11
Duża energetyka wodna 0,33
Mała energetyka wodna 1,53
Razem 100,00

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej: 


 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w roku 2017:
 

Lp.

Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Mg/MWh

1 www.greensa.pl Węgiel kamienny 0,93038 0,00074 0,00095 0,00004
2 Węgiel brunatny 1,04741 0,00108 0,00080 0,00004
3 Gaz ziemny 0,41285 0,00001 0,00034 0,00000
4 OZE (biomasa) 0,00026 0,00015 0,00096 0,00005
5 Inne 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000
Razem 0,97685 0,00095 0,00081 0,00004