Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2016 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2016 roku:

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Węgiel kamienny 53,61
2 Węgiel brunatny 34,88
3 Gaz ziemny 4,02
4 Inne 1,11
5 Odnawialne Źródła Energii Biomasa 2,45
Energetyka wiatrowa 2,23
Energia słoneczna 0,08
Duża energetyka wodna 0,40
Mała energetyka wodna 1,22
Razem 100,00

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej: 


 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w roku 2016:
 

Lp.

Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Mg/MWh

1 www.greensa.pl Węgiel kamienny 0,80329 0,00171 0,00119 0,00009
2 Węgiel brunatny 1,06089 0,00197 0,00112 0,00008
3 Gaz ziemny 0,33666 0,00010 0,00037 0,00003
4 OZE (biomasa) 0,03356 0,00014 0,00075 0,00004
5 Inne 0,01869 0,00001 0,00005 0,00000
Razem 0,77948 0,00158 0,78226 0,00152