Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w restrukturyzacji w 2018 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2018 roku:

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Węgiel kamienny 48,82
2 Węgiel brunatny 41,68
3 Gaz ziemny 3,88
4 Inne 0,40
5 Odnawialne Źródła Energii Biomasa 1,72
Energetyka wiatrowa 2,01
Energia słoneczna 0,16
Duża energetyka wodna 0,37
Mała energetyka wodna 0,96
Razem 100,00

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej: 


 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w roku 2018:
 

Lp.

Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Mg/MWh

1 www.greensa.pl Węgiel kamienny 0,91356 0,00072 0,00081 0,00004
2 Węgiel brunatny 1,05668 0,00122 0,00085 0,00004
3 Gaz ziemny 0,39188 0,00001 0,00035 0,00000
4 OZE (biomasa) 0,00124 0,00002 0,00017 0,00001
5 Inne 0,02159 0,00002 0,00005 0,00000
Razem 0,96236 0,00101 0,00080 0,00004