Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Zapytanie

Rodzaj klienta: Klient indywidualny - gospodarstwo domowe
Przedsiębiorstwo, instytucja
Imię i nazwisko:
Kontakt telefoniczny:
Kontakt mailowy:
Kod pocztowy:  -
Preferowane godziny kontaktu:  do

Aby zaproponować Państwu ofertę najlepiej dostosowaną do potrzeb proszę podać informację o zużyciu energii elektrycznej:

A. Moje średnie rachunki za prąd z ostatnich 6 miesięcy wynoszą (wpisać kwotę w zł) brutto miesięczne
B. Znam swoje roczne zużycie energii i wynosi ono (wpisać liczbę kWh) rocznie

C. Proszę ocenić moje zużycie na podstawie załączonego rachunku
(Maksymalny rozmiar pliku 15MB - jpg, jpeg, bmp, pdf, tiff, png)

Objaśnienia: proszę udzielić odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie A..C. Jeżeli zdecydowali się Państwo przesłać kopię (skan) rachunku w dowolnym formacie, mogą Państwo według swojego uznania zakreślić (zamazać, zaczernić) te dane, których przekazania Państwo sobie nie życzą.
D. Dodatkowe pytania do Green SA lub dodatkowe informacje od zainteresowanego ofertą

Objaśnienia: proszę udzielić odpowiedzi na przynajmniej jedno pytanie A..D. Jeżeli zdecydowali się Państwo przesłać kopię (skan) rachunku lub umowy w dowolnym formacie, mogą Państwo według swojego uznania zakreślić (zamazać, zaczernić) te dane, których przekazania Państwo sobie nie życzą.

– zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzane danych (obowiązkowe)

Osoba wypełniająca niniejszy formularz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych) w takim zakresie w jakim zostały one podane w formularzu zgłoszeniowym przez GREEN SA . z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 32, o numerze KRS 0000385195, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP 701-029-64-02

Kod zabezpieczający:
Wprowadź kod: